Thứ Năm , Tháng Bảy 2 2020

Can nhiệt WRP-430

Can nhiệt WRP-430

Can nhiệt đáy lò (L180cm , phi 16) WRN-130 0-500°C hệ k
Can nhiệt bụng lò (L=1M , phi 16) WRN-130 0-500°C hệ k
Can nhiệt hông lò (L=1M , phi 16) WRN-130 0-500°C hệ k
Can nhiệt cổ lò (L=1M , phi 16) WRN-130 0-1000°C hệ k
Can nhiệt đỉnh lò (L=80cm, phi 16) WRN-230 0-1000°C hệ k
Can nhiệt (L=110 cm , phi 16 WRP-430 HỆ S, Dải đo 0-1300°C (1650x1500mm)
Can nhiệt đỉnh lò gió nóng WRP 130 Ø25mm, 1650x1500mm, 1300°C
Can nhiệt kênh khói (L=80cm, phi 16) WRN-230 0-800°C hệ K
Can nhiệt (L=17,5 cm, phi 10) SBWR/Z, -10-135°C , 4-20mA
Can nhiệt đáy lò WRN-130 0-500°C
Can nhiệt bụng lò WRN-130 0-500°C
Can nhiệt hông lò WRN-130 0-500°C
Can nhiệt cổ lò WRN-130 0-1000°C
Can nhiệt đỉnh lò WRN-230 0-1000°C
Can nhiệt đỉnh lò gió nóng WRP-130 Ø25mm, 1650x1500mm, 0-1300°C , hệ S
Can nhiệt kênh khói WRN 230 0-800°C , hệ K
Can nhiệt WRST234RF 0-1600°C loại S, L/l=1650/1500mm ᶲ25mm
Can nhiệt WZP-430 PT100, 0-400°C, PT100, L=1000mm, Φ16mm
Can nhiệt WRST234RF loại S, 0-1600°C) L/l=1650/1500mm ᶲ25mm
Can nhiệt loại S WRP-430, phi 25 L/l=1650/1500 (0-1300 độ ℃),
Can nhiệt loại S WRN-130 ᶲ25x1600L; 0-1300°C, L/l=1650/1500
Can nhiệt bụng lò WRN-130; 0-500°C hệ K , L=1000mm, Φ16mm
Can nhiệt cổ lò WRN-130; 0-1000°C hệ K, L=1000mm, Φ16mm
Can nhiệt đáy lò WRN-130; 0-500°C hệ K, L=1000mm, Φ16mm
Can nhiệt đỉnh lò WRN-230; 0-1000°C hệ K, L=1000mm, Φ16mm
Can nhiệt đỉnh lò gió nóng Can nhiệt S WRP-130, phi 25 L/l=1650/1500 (0-1300 độ)
Can nhiệt hông lò WRN-130; 0-500°C hệ K, L=1000mm, Φ16mm
Can nhiệt kênh khói WRN-230; 0-800°C hệ K, L=1000mm, Φ16mm
Can nhiệt WZP-221 Pt100, -50+300°C, L=1000mm, Φ16mm
Can nhiệt WZP-231 Pt100, -50+450°C, L=1000mm, Φ16mm

đại lý can nhiệt WRP-430 | đại lý can nhiệt WRN-130 | nhà phân phối WZP-231

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *