Thứ Năm , Tháng Bảy 2 2020

Can nhiệt WRNK-322

Can nhiệt WRNK-322

Mã hiệu Loại Nhiệt độ ℃ Vật liệu
Can nhiệt WRPK-122 S 0-1300 GH3039
Can nhiệt WRMK-122 N 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRNK-122 K 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WREK-122 E 0-600 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRCK-122 T 0-350
Can nhiệt WRFK-122 J 0-500
Can nhiệt WRPK-222 S 0-1300 GH3039
Can nhiệt WRMK-222 N 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRNK-222 K 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WREK-222 E 0-600 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRCK-222 T 0-350
Can nhiệt WRFK-222 J 0-500
Can nhiệt WRPK-322 S 0-1300 GH3039
Can nhiệt WRMK-322 N 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRNK-322 K 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WREK-322 E 0-600 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRCK-322 T 0-350
Can nhiệt WRFK-322 J 0-500
Can nhiệt WRPK-422 S 0-1300 GH3039
Can nhiệt WRMK-422 N 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRNK-422 K 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WREK-422 E 0-600 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRCK-422 T 0-350
Can nhiệt WRFK-422 J 0-500
Can nhiệt WRPK-522 S 0-1300 GH3039
Can nhiệt WRMK-522 N 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRNK-522 K 0-1100 GH3030
0-800 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WREK-522 E 0-600 1Cr18Ni9Ti
Can nhiệt WRCK-522 T 0-350
Can nhiệt WRFK-522 J 0-500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *