Thứ Năm , Tháng Bảy 2 2020

Đầu báo nhiệt Fenwal 12-E27121-020-190

Đầu báo nhiệt Fenwal 12-E27121-020-190

Thông số kỹ thuật cảm biến nhiệt Fenwal

đại lý Fenwal | nhà phân phối Fenwal | cảm biến Fenwal

Model Number. Mounting Construction Contact Action Maximum Temp.Settings (ºF) (*=Stocked)
(Fenwal Code No.) Configuration on Temp. Rise Temperature
Đầu báo nhiệt 12-E27121-000-140 Vertical St. Steel Shell Closes 140ºF 140*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-000-02) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-E27121-000-160 Vertical St. Steel Shell Closes 160ºF 160*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-000-03) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-E27121-000-190 Vertical St. Steel Shell Closes 190ºF 190*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-000-04) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-E27121-000-210 Vertical St. Steel Shell Closes 210ºF 210*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-000-06) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-E27121-000-225 Vertical St. Steel Shell Closes 225ºF 225*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-000-05) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-F27121-000-275 Vertical St. Steel Shell Closes 275ºF 275*
Đầu báo nhiệt (12-F27121-000-10) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-F27121-000-325 Vertical St. Steel Shell Closes 325ºF 325*
Đầu báo nhiệt (12-F27121-000-06) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-F27121-000-360 Vertical St. Steel Shell Closes 360ºF 360*
Đầu báo nhiệt (12-F27121-000-07) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-G27121-000-450 Vertical St. Steel Shell Closes 450ºF 450*
Đầu báo nhiệt (12-G27121-000-07) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-G27121-000-500 Vertical St. Steel Shell Closes 500ºF 500
Đầu báo nhiệt (12-G27121-000-08) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-H27121-000-600 Vertical St. Steel Shell Closes 600ºF 600*
Đầu báo nhiệt (12-H27121-000-08) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-H27121-000-725 Vertical St. Steel Shell Closes 725ºF 725*
Đầu báo nhiệt (12-H27121-000-09) Hex Head Brass Head
Đầu báo nhiệt 12-E27121-020-140 Vertical All Type 300 Closes 140ºF 140*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-020-02) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-E27121-020-160 Vertical All Type 300 Closes 160ºF 160*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-020-03) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-E27121-020-190 Vertical All Type 300 Closes 190ºF 190*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-020-04) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-E27121-020-210 Vertical All Type 300 Closes 210ºF 210
Đầu báo nhiệt (12-E27121-020-06) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-E27121-020-225 Vertical All Type 300 Closes 225ºF 225*
Đầu báo nhiệt (12-E27121-020-05) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-F27121-020-275 Vertical All Type 300 Closes 275ºF 275*
Đầu báo nhiệt (12-F27121-020-10) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-F27121-020-325 Vertical All Type 300 Closes 325ºF 325
Đầu báo nhiệt (12-F27121-020-06) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-F27121-020-360 Vertical All Type 300 Closes 360ºF 360
Đầu báo nhiệt (12-F27121-020-07) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-G27121-020-450 Vertical All Type 300 Closes 450ºF 450
Đầu báo nhiệt (12-G27121-020-07) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-G27121-020-500 Vertical All Type 300 Closes 500ºF 500
Đầu báo nhiệt (12-G27121-020-08) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-H27121-020-600 Vertical All Type 300 Closes 600ºF 600*
Đầu báo nhiệt (12-H27121-020-08) Hex Head St. Steel
Đầu báo nhiệt 12-H27121-020-725 Vertical All Type 300 Closes 725ºF 725
Đầu báo nhiệt (12-H27121-020-09) Hex Head St. Steel

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *