Thứ Năm , Tháng Tư 9 2020
Bộ nguồn PULS ML 100.100

Bộ nguồn PULS ML 100.100

Bộ nguồn PULS ML 100.100

Bộ nguồn PULS ML 100.100
Bộ nguồn PULS ML 100.100

Power supply ML 100.100

Output Range Power Input Dimension Special Feature
WxHxD (mm)
ML15.051 DC 5V 3A 5-5.5Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91
ML15.121 DC 12V 1.3A 12-15Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91
ML15.241 DC 24V 0.63A 24-28Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91
ML30.100 DC 24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML30.101 DC 5V 5A 5-5.5Vdc 25W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML30.102 DC 12V 3A 10-12Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML30.106 DC 30V 2.5A 12-15Vdc 36W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML30.241 DC 24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91
ML50.100 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-290V 45 75 91
ML50.101 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML50.102 DC 12V 4.2A 12-15Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML50.105 DC 48V 1.05A 48-56Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML50.109 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-290V 45 75 91
ML50.111 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 98
ML60.121 DC 12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML60.122 DC 12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML60.241 DC 24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML60.242 DC 24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91
ML70.100 DC 24V 3A 24-28Vdc 72W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 45 75 91
ML95.100 DC 24V 3.9A 24-28Vdc 95W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103
ML100.100 DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103
ML100.102 DC 12V 7.5A 12-15Vdc 90W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103
ML100.105 DC 48V 2.1A 48-56Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103
ML100.109 DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103
Output Range Power Input Dimension
WxHxD (mm)
ML90.200 DC 24V 3.75A 24-28Vdc 90W AC 380-480V 73 75 103
ML100.200 DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 380-480V 73 75 103
Output Product Description Dimension Special Feature
WxHxD (mm)
MLY02.100 DC 24V 10A Diode redundancy module 45 75 91 2x 5A input
MLY10.241 DC 24V 10A Diode redundancy module 45 75 91 2x 5A input

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *