Thứ Năm , Tháng Tư 9 2020
Nhà phân phối Jumo

Nhà phân phối Jumo

Nhà phân phối Jumo

Nhà phân phối Jumo
Nhà phân phối Jumo

Can nhiệt jumo, cảm biến nhiệt độ jumo, jumo thermostat
00087522 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330(0…200°C) 1xPT100 dl; EL=160mm

00054616 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330(0…100°C) 1xPT100 dl; EL=160mm

00335108  902020/10-402-1001-1-9-160-104/331(0…100°C) 1xPT100 dl; EL=160mm

00087527  902020/10-402-1001-1-9-250-104/330(0…200°C) 1xPT100 dl; EL=250mm

00335109  902020/10-402-1001-1-9-250-104/331(0…100°C) 1xPT100 dl; EL=250mm

00335111  902020/10-402-1001-1-9-400-104/331(0…100°C) 1xPT100 dl; EL=400mm

00055562  902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 1xPT100 zl; EL=160mm

00055563  902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 1xPT100 zl; EL=250mm

00055564  902020/10-402-1003-1-9-400-104/000 1xPT100 zl; EL=400mm

00055565  902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 2xPT100 zl; EL=160mm

00055566  902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 2xPT100 zl; EL=250mm

00055567  902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 2xPT100 zl; EL=400mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *