Thứ Năm , Tháng Tư 9 2020
Cảm biến nhiệt độ WRNM-201

Cảm biến nhiệt độ WRNM-201

Kim dò nhiệt độ dạng bánh xe WRNM-201, can nhiệt WRNM-201, cảm biến nhiệt độ WRNM-201

Cảm biến nhiệt độ WRNM-201
Cảm biến nhiệt độ WRNM-201

Thông số kỹ thuật:
Model Number: WRNM-201
Type: K
Lead length: 2000mm
Handle Materail: ABS
Measurement Range: -50~500º C
Application: It is devoted to measuring the surface temperature of smooth plastics or steel tube and
other metal and suitable for the general moving or rotating objects.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *