Thứ Năm , Tháng Tư 9 2020

Can nhiệt TC33H-K-Y/2-0~900C

Can nhiệt TC33H-K-Y/2-0~900C

Can nhiệt 0~900Ċ TC type TC33H-K-Y/2-0~900Ċ-B-Ø25×1150-C
Can nhiệt 0~1000Ċ TC type TC33H-K-Y/2-0~1000Ċ-B-Ø25×1150-C
Can nhiệt 0~1100Ċ TC type TC33H-K-Y/2-0~1100Ċ-B-Ø25×1150-C
Can nhiệt 0~1200Ċ TC type TC33H-K-Y/2-0~1200Ċ-B-Ø25×1150-C
Can nhiệt 0~1300Ċ TC type TC33H-K-Y/2-0~1300Ċ-B-Ø25×1150-C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *