Thứ Bảy , Tháng Tám 8 2020

Can nhiệt Jumo 2xPT100,902050/10

Cảm biến nhiệt độ Jumo 2xPT100 902050/10

Jumo YTKH15-884-6711 0~1MPa 4~20mA 24VDC
Jumo Y/CP-P-E00/CAL-M
Jumo WT 2XPT100 09/07 DIN EN 60751 2-L KI.B 300
Jumo  W 6/260 m.2,5 m MESSLTG. 350
Jumo VK-ART-NR??20/00494591 Typ:202565/20-888-000-000-000-23/000 FABRIK-NR:01922869 013 1411
Jumo VARTN:60/60001820 F-NR:012275690100817
Jumo VARTN:60/60001525 F-NR:019127920101407 016271690101143
Jumo GmbH & Co. KG VAR TN??60/00567703; F-NR:017209940101234??0-60????
Jumo V4A/2xPt100/L=028
Jumo UNIVERSALPROCESSCONTROL|703571/8-01-10,00-16,00,00,00,00-23/000??3ANALOGINPUTS,1ANALOGOUTPUT,230VAC??;430957
Jumo UNIVERSALPROCESSCONTROL|703571/8-01-10,00-16,00,00,00,00-23/000??3ANALOGINPUTS,1ANALOGOUTPUT,230VAC??
Jumo UNIVERSALPROCESSCONTROL|703571/8-01-00,00-11,11,00,00,00-23/000??2ANALOGINPUTS,4RELAYOUTPUTSCOCONTACTS,230VAC??;390506
Jumo UNIVERSALPROCESSCONTROL|703571/8-01-00,00-11,11,00,00,00-23/000
Jumo  U1/2 CONNECTION = G 1/2 60696032
Jumo TYP??EM-1 Nr??016073794801136
Jumo type??902004/10-493-1003-1-6-50-124-21,PT100,-50~260?棬EL=50mm??M16*1.5??TN:447151??
Jumo TYPE??401010/000-454–405-504-20-61/000??With mating connector
Jumo TYPE=ATHS-270/G CONNECTION=G1/2 391886
Jumo Type:I.I.R N??Fab??489937/0040 793101548-01
Jumo Type:I.I.R N??Fab??489937/0040 793101548-01
Jumo TYPE:ETH-70,602010/70 ,VARTN:40/00530604
Jumo type:EM-4, tn60002932
Jumo TYPE:ATSH-22 TN60000205 F-NR:7068300100319
Jumo type:ATHs-SW-7070 /U /U /DRUCKAUS,F-Nr: 013933550100951
Jumo type:ATH-70 order code:603021/70
Jumo TYPE:AMV-2/X-2/X T80., VARTN:60/60001438,F-NR:013870110100950
Jumo TYPE:902820/240D TN:90452676 1XPt1000 Temp:-50~400?? Production NO. 08JAD0275T-01-9
Jumo TYPE:902820/20 1??PT100 0-50?? 11JAD0856C-01 001 DN25 PN1.0 RF MPa
Jumo type:902030/31 tn:48457229 production no.6979
Jumo type:902020/10 1xPT100-50–44 OC
Jumo type:902020/10 1xP100
Jumo TYPE:902005/40-390-1001-1-8-25-111-3-1500-315,1xPT100
Jumo type:902002/10-402-1001-1-7-100-104/330
Jumo Type:901221/41-1043-6-100-104/000??production:No.2007010201??Temp??-200–1200
Jumo Type:901221/41-1043-6-100-104/000,production No.2007010201,Temp??-200–1200??C
Jumo  type:8202-27-72
Jumo TYPE:701130/0253-001-02/205.245.056 0-120?? AC230V
Jumo TYPE:701130/0253-001-02/205.245.056
Jumo type: ATHs-SW-7070 /U /U /DRUCKAUS , F-Nr: 013933550100951, VARTN: 60/00410684, KD-Ar-tikel-Nr: 1702, 1 SICHERHEITS-THERMOSTAT ATHS-SW7070 , +50-200??,0930-LV-SPE-1702
Jumo TYPE: 701130/0253-043-02/206.245 STB “0” 600 —– 1000 degrees
Jumo type.90110/10-1043-22-800-256-27/331,TN:8457952 LXNICR-NI K-20 1200??
Jumo type STBOT-54/30 RT; 230 V 50 Hz; setting range: 600 – 1.000 ~C; NiCr-Ni Nr.011649980120740 0001
Jumo type EM-2 514905 294681-021-4
Jumo type ATHs-70/Au; setting range: 20 – 400 ~C; probe ?? 8 mm; length: 400 mm
Jumo TYPE 202Y610E
Jumo  TYP??ATH-70 T80 IP54 TU1K/MIN 603021/70 IMAX????500-24????C AC10??2??A 230V VARTN??60/60002099 F-NR??015010950101042.
Jumo typ??ATH-20,TN60000188,715228
Jumo Typ??703042/181-430-23/000 1? typ??703042/181-440-23/000
Jumo TYP??703041/181-000-23/000 VARTN:70/00441973
Jumo TYP??602031/80 VARTN:60/00543002 NR:015623480101115
Jumo TYP??404753/004-482-405-613-20-61-1/100
Jumo GmbH & Co. KG typ??202752/21-607/111 DC 22-30V,conductivity meter
Jumo TYP??202752/21-607/000 F-NR 00928750 01 0 0529 0009 VK-ART-NR 20/00343043 DC22–30V
Jumo TYP:EM-5-TK VARTN:60/00422591??F-NR:018437580101332
Jumo TYP:ATH-SW-22 T80 IP65 TU:1K/min 603035/0202 I:-20–100?? II:-20–100?? AC 10(2)A 230V TW/TW90107 VARTU:60/60002829 F-NR:016038990101133
Jumo TYP:ATH-SE-70 1K/min Max??250-10?? 603031/70 VARTN:60/60001424 F-NR:015487350101110
Jumo TYP:ATH-70;603021/70

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *