Thứ Năm , Tháng Bảy 2 2020

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất airtac DPSN1

Cảm biến áp suất airtac DPSN1 4H210-06, 4H210-08, 4H310-08, 4H310-10 3L110-06, 3L210-06, 3L210-08, 3L310-08, 3L310-10

Read More »

Cảm biến áp lực BYY 773/35MPa-1/2

Cảm biến áp lực BYY 773/35MPa-1/2 PT123-50MPa-1/2-20 CYY771-35MPa-1/2″-20UNF CYY773-35MPa-1/2-20UNF CYY772-35MPa-1/2″-20UNF PS20L-50MPa PT123-50MPa-1/2-20 PT127-50MPa-M22 PT131-25MPa-M14 PT124-25MPa-M14 PT124-50MPa-M14*1.5 đại lý dynisco, nhà phân phối dynisco

Read More »