Thứ Bảy , Tháng Năm 25 2019

SẢN PHẨM

Recent Posts

Đầu cân Laumas W100

Đầu cân Laumas W100 Weight indicator W100 Thông số kỹ thuật đầu cân W100: Weight Indicator in DIN case, dimensions 48 x 96 x 130 mm. IP54 front panel protection. Four-key membrane keyboard. Eight indicator led. Real time clock/calendar. Panel mounting Six-digit red LED display, 14 mm height RS232 and …

Read More »

Can nhiệt WRP-430

Can nhiệt WRP-430 Can nhiệt đáy lò (L180cm , phi 16) WRN-130 0-500°C hệ k Can nhiệt bụng lò (L=1M , phi 16) WRN-130 0-500°C hệ k Can nhiệt hông lò (L=1M , phi 16) WRN-130 0-500°C hệ k Can nhiệt cổ lò (L=1M , phi 16) WRN-130 0-1000°C hệ …

Read More »

Can nhiệt WZP-230

Can nhiệt WZP-230 Thông số kỹ thuật can nhiệt WZP-230: W Z 规格 内容 P 铂电阻 C 铜电阻 热电阻材料 – 1 无固定装置式 2 固定螺纹式 3 活动式法兰 4 固定法兰式 6 固定螺纹锥形保护管式 安 装 固 定 形 式 2 防溅式 3 防水式 非统设:插座式,小接线盒式等 接线盒形式 0 Φ16mm保护管 1 Φ12mm保护管 非统设:各种规格保护管 设 计 序 …

Read More »