Thứ Năm , Tháng Tư 9 2020

SẢN PHẨM

Recent Posts

Can nhiệt WZP-230

Can nhiệt WZP-230 Thông số kỹ thuật can nhiệt WZP-230: W Z 规格 内容 P 铂电阻 C 铜电阻 热电阻材料 – 1 无固定装置式 2 固定螺纹式 3 活动式法兰 4 固定法兰式 6 固定螺纹锥形保护管式 安 装 固 定 形 式 2 防溅式 3 防水式 非统设:插座式,小接线盒式等 接线盒形式 0 Φ16mm保护管 1 Φ12mm保护管 非统设:各种规格保护管 设 计 序 …

Read More »

Can nhiệt WRP-131

Can nhiệt WRP-131 Thông số kỹ thuật can nhiệt sứ loại S WRP-131: Mã hiệu Loại Dải đo ℃ Kích thước d L x l WRP-130 WRP2-130 S 0-1300 <150S Φ16 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 WRP-131 WRP2-131 <360S Φ25 WRQ-130 WRQ2-130 R 0-1300 <150S …

Read More »